Verdiepingsdag Werken met de 8 ELEMENTEN – Bettie Spijksma

Zaterdag 18 januari 2014 - Centrum Eén & Al - Hilversum

AARDE  HEMEL  VUUR  WATER  WIND  DONDER  MEER  BERG

Gezien de wens tot verdieping bied Bettie Spijksma een vervolgdag aan met de 8 elementen.

Ter opfrissing: de 8 oerkrachten vinden hun oorsprong in de oude Chinese levensfilosofie en zijn vooral bekend van het wijsheids/orakelboek de I Tjing.

Elk element wordt gekenmerkt door specifieke eigenschappen, ofwel ‘natuurlijke krachten’ die wanneer ze in de juiste maat worden ingezet autonomie en veerkracht versterken. Bovendien bieden ze een fris antwoord op stagnatie, zowel op persoonlijk vlak als in grotere gehelen.  

Inhoud van de verdiepingsdag:

  • Korte hernieuwde kennismaking met de essentie van de  verschillende elementen (dmv ervaringsgerichte oefeningen).
  • We gaan dieper in op de kwaliteiten, vervormingen, balans en disbalans en de effecten die dit heeft op ieders persoonlijk functioneren.
  • Persoonlijke en/of werk cases dienen als uitnodiging om conditioneringen te doorbreken en grenzen te verleggen.
  • De I Tjing als hulpbron.
  • Mocht er behoefte zijn om nogmaals de ' Elementen-machine'  in werking te stellen, dan bestaat dat tot de mogelijkheden.

Wat Betty betreft wordt het een dag waarin je op een diepere laag contact maakt met de krachtige schoonheid van dit eeuwenoude concept.