Sjamanisme – Sifra Nooter

Vrijdag 15 maart 2013 - Drakenburg - Hilversum

Sjamanisme vindt zijn oorsprong bij natuurvolkeren. Deze volkeren leven met de natuur en geloven in de krachten van de natuur. Volgens het sjamanisme is alles bezield en met elkaar verbonden. Elke boom, ieder dier, de elementen, de dag, de nacht, de zon, de maan, onze voorouders en al het noembare, alles heeft een ziel, een unieke kracht en een eigen verhaal. Door het doen van rituelen en trancereizen, door te bedanken en te luisteren, staan natuurvolkeren dicht bij deze krachten en hun verhalen.

Het sjamanisme kan helpen ons meer verbonden te voelen met onze leefwereld. Het leert ons dat we onderdeel zijn van een groter geheel. De wereld om ons heen is bezield met krachten die, als we er naar leren luisteren, antwoorden kunnen geven op al onze vragen. Het sjamanisme kan ons in contact brengen met krachtbronnen zowel binnen als buiten onszelf.

Veel van de rituelen en trancereizen spelen zich af op en rond het medicijnwiel. De levenscirkel waarop alles een plaats heeft. Van dagdelen tot seizoenen, van elementen tot emoties, van de ziel en zielendelen tot het kind en de voorouders. Naarmate je meer trainingen volgt zal je begrip van het medicijnwiel steeds groter worden. 

Zie voor meer informatie de website www.sifranooter.nl.