De kracht van Motivatie - Anton Philips

Zaterdag 8 juni 2013 - Centrum Eén & Al - Hilversum

Met deze workshop gaan we ontdekken wat ons motiveert en kunnen we nagaan in hoeverre ons huidig werk of activiteiten daarop aansluiten. Er wordt gebruik gemaakt van het door Stichting Emergo ontwikkelde programma OntdekJePassie met WhatMakesMeMove.

Het uitgangspunt van deze programma’s is dat je uit de activiteiten die je zelf gemotiveerd hebt gedaan – dus met plezier en voldaan over het resultaat – de elementen kunt halen die motiverend voor je zijn. Dat zijn:

De kracht van Motivatie

  • de onderwerpen die je graag gebruikt of waar je graag mee bezig bent
  • de vaardigheden die je gemotiveerd bent om te gebruiken
  • de omstandigheden die motiverend voor je zijn
  • de plaats ten opzichte van anderen die je bij voorkeur inneemt
  • je centrale drijfveer – datgene wat je bewust of onbewust altijd nastreeft -, omdat je daar je voldoening uit krijgt.

Deze elementen vormen samen je MotivatieKompas, die we in deze workshop gaan maken.

Als voorbereiding op de workshop wordt je gevraagd vijf activiteiten te beschrijven die je gemotiveerd hebben gedaan. Daartoe krijg je van te voren via email instructies, inclusief de inloggegevens voor de website www.motivatiekompas.nl, waarmee je interactief met het programma kunt werken. Op de dag zelf worden meer details van deze activiteiten boven water gehaald door er met een andere deelnemer over te praten. Daarna volgt de analyse die leidt tot het MotivatieKompas. De volgende stap is dat je de resultaten kunt vergelijken met je huidige werk of activiteiten en krijg je tips over wat je kunt doen om die beter passend te maken.

De workshop wordt begeleid door Anton Philips, de oprichter van Stichting Emergo. De OntdekJePassie programma’s zijn gebaseerd op het Systeem voor Individuele Motivatie Analyse (SIMA®) dat uit Amerika komt en door Anton in Nederland is geïntroduceerd.

Kijk voor meer informatie over SIMA® op www.stichtingemergo.nl en op www.emergo.com en het boek “De kracht van Motivatie”.