Vrijdag 9 september 2011: Management Drives om in de spiegel - Paul Heuerjans en Stefan Bos

Datgene wat iemand drijft, bepaalt zijn gedrag en zijn waarneming. Je drijfveren bepalen grotendeels waar je graag energie aan geeft en hoe je tot al je keuzes komt. In iedere samenwerking zijn het de combinaties van de verschillende drijfveren die maken hoe het samenspel verloopt.

Inzicht in de drijfveren wordt geboden door de benadering van Management Drives die is gebaseerd op een combinatie van organisatiekundige concepten en de theorie van Graves. Je drijfveren kunnen met behulp van dit model gemeten worden waar vervolgens heldere conclusies aan kunnen worden verbonden. Zo bieden individuele en groeps- profielen inzicht in het persoonlijk functioneren, groepsgedrag, de communicatie en het management. Daarnaast kan scherp in beeld worden gebracht welke veranderpotentie de organisatie heeft en welke personen daarin een sleutelrol kunnen vervullen. Daarmee biedt Management Drives een nuchtere kijk op organisaties en op hun mogelijkheden en onmogelijkheden om tot verbetering van performance op allerlei gebieden te komen.

Paul Heuijerjams en Stefan Bos verzorgen deze interactieve workshop.