Vrijdag 8 januari 2010: Terug naar de bron waar het begon - Els Kikke

Els Kikke voert je naar de bron waar je één was met het universum Zij doet dit op ervaringsgerichte wijze in een herbeleving. Daar wordt je opnieuw geboren en heeft je vrouwelijke èn mannelijke pool een liefdevol aandachtig draagvlak. Nu kun je jouw kwetsbare en onbevangen kind welkom heten en alle ruimte en veiligheid geven om zich volledig te ontplooien in synchroniciteit..

Els zal halverwege een tussenstop maken om een korte uitleg te geven van dit bijzondere proces met behulp van 5 posters die aan de muur zullen hangen. Els bedient zich van een mix van verschillende werkvormen zoals holotropie, haptonomie, geleide fantasie, biodanza e.a..