Vrijdag 13 november 2009: Reunie MedNet/Spiegelgenootschap

Het ochtendprogramma is bestemd voor oud-MedNet-leden, om elkaar als MedNet-reunisten te ontmoeten. Het ochtendprogramma is georganiseerd door MedNet-reunisten zelf.

Het middagprogramma bestaat uit een 'Open Space' om het 'goed' te hebben met elkaar, écht te zijn en de essentie van onszelf en de ander te ontdekken. De 'Open Space' kent 'de wet van 2 voeten': Als een deelnemer in een situatie niets leert, niet geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek / de ontmoeting een betere richting kan geven, kan hij zijn twee voeten gebruiken om naar een productievere situatie te gaan. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de minder productieve ontmoetingen snel eindigen en productieve ontmoetingen / gesprekken levendiger worden.