Vrijdag 8 juni 2007: Het jaar 2012, over gestolen en natuurlijke tijd - Peter Toonen

Peter Toonen laat zien wat er op 21 december 2012 (het einde van de Maya kalenders) astronomisch gebeurt, hoe allerlei kleine en grote cycli dan synchroniseren (samenvallen in de tijd), en welke invloed dit nu al in onze leefwereld heeft. Hij vergelijkt langlopende kalenders uit allerlei culturen met elkaar, en de verhalen en profetieën achter deze kalenders. Het blijkt dat we nu letterlijk zijn aanbeland bij het 'het einde der tijden', d.w.z. het einde van onze oude tijdbeleving. Onze tijdsperiode van steeds snellere veranderingen, in een samenleving die voortdurend naar meer en meer streeft, blijkt onderdeel van een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrijke rol speelt.

Peter Toonen, personal coach, heeft diverse boeken geschreven over de Maya's en de natuurlijke tijd. Zie verder: www.natuurlijketijd.nl.