Stem en reflectie - Alex Boon

Zaterdag 12 maart - Centrum Een & Al

Lichaam en stem vormen samen een praktisch en nabij instrument

Kan ik er mee duidelijk maken wie ik ben? Of is dat al duidelijk? Begrijp ik de ander? Weet de ander wat ik bedoel?

Onze werelden ontmoeten elkaar en daarbij kan de ander van mij nemen en ik van de ander. Hoe verloopt de onderlinge invloed, hoe en waarin ondersteunen we elkaar? Welke ruimte hebben we daarvoor? Kunnen we die ruimte krijgen of geven, nemen we die ruimte – hoe delen we die?

Stem kan ook ingezet worden om mee waar te nemen wie de ander is, wat die ander in ons losmaakt, wie we zelf zijn, wat onze eigen dynamiek is en wat de onderliggende drijfveren zijn.

De menselijke stem kan dienen om de ander te leren kennen en om gekend te worden door de ander. Door op een fysieke en non-verbale manier de vocale expressie en waarneming in te zetten en a.h.w. te “lezen en te schrijven” ontstaat een subtiele en dynamische vorm van communicatie waarin informatie wordt uitgewisseld.

Alex Boon, stemdocent bij Rond Je stem