Opstellingen - je verlangens - Guido en Krijna

Vrijdagmiddag 7 oktober - De Andere Boeg

Opstellingen zijn ontstaan uit het werk van de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Hij ontwikkelde deze werkwijze om de dynamiek in families te verhelderen en blokkades zichtbaar te maken. Deze blokkades kunnen in vorige generaties ontstaan zijn. Mensen leven en werken vaak (onbewust) in diepe verbondenheid met elkaar.

In opstellingen gelden universele wetten:
  • Binding: ieder heeft de behoefte ergens bij te horen.
  • Evenwicht: ieder heeft de behoefte aan balans tussen geven en nemen.
  • Ordening: ieder heeft de behoefte aan een eigen en juiste plek in de familie of in de organisatie.
Een opstelling verloopt in een aantal stappen :
  • de begeleider bespreekt en verheldert je vraag;
  • de begeleider stemt met je af welke elementen ( personen of begrippen ) uit het systeem ( familie of organisatie ) opgesteld worden;
  • je kiest uit de groep personen als representant voor elementen uit het systeem;
  • je stelt de representanten in de ruimte op;
  • er ontstaat dan een herkenbaar beeld van de verhoudingen in het systeeem;
  • de begeleider bevraagt de representanten over hun beleving en werkt met de dynamiek welke dan ontstaat;
  • de begeleider rondt de opstelling met je af als een nieuw evenwicht zichtbaar wordt.

In deze workshop brengen we het Spiegelgenootschap in als structuur en onderzoeken we je verlangens.

Een opstelling leidt tot verheldering en kan een begin zijn van verandering.

Guido en Krijna