Open space bijeenkomst (+ algemene ledenvergadering)

Vrijdag 15 april en 11 november 2016

Na de Algemene Ledenvergadering houden we een 'Open Space' om het 'goed' te hebben met elkaar, écht te zijn en de essentie van onszelf en de ander te ontdekken. De 'Open Space' kent 'de wet van 2 voeten': Als een deelnemer in een situatie niets leert, niet geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek / de ontmoeting een betere richting kan geven, kan hij zijn twee voeten gebruiken om naar een productievere ontmoeting te gaan. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de minder productieve ontmoetingen snel eindigen en productieve ontmoetingen / gesprekken levendiger worden.