Hoe ziet de ThemaTafel eruit?

Om de zes weken komen tot maximaal acht Spiegelgenotenbij elkaar om te praten over voor hen wezenlijke levensthema's. Ze doen dat vanuit een spirituele invalshoek.

Doel is:

  • Elkaar beter leren kennen
  • Geïnspireerd worden door visies van anderen
  • Je levensbeschouwing naast die van anderen te leggen

Het gezelschap dat interesse heeft spreekt af  wanneer, hoe, en hoe vaak men bij elkaar wil komen. Dit gaan ze afwisselend bij een van de deelnemers thuis doen.
De avond begint met een meditatie. Daarna praten de deelnemers over het afgesproken thema of over een onderwerp dat op dat moment urgenter is.

Mogelijke thema's kunnen zijn:

  • Geld en spiritualiteit
  • Leven in het nu
  • Verbinding
  • Seksualiteit
  • Je volle potentieel gebruiken
  • De wil (jouw wil)

De groep bepaalt zelf hoe de avond vorm wordt gegeven. Zo kan het zijn dat een deelnemer het thema voor bereid of dat het een spontane uitwisseling is.
Aan het eind van de avond besluit de groep of het thema zich leent om verder uit te diepen of dat en een nieuw theam besporken gaat worden.