Hoe ziet de Self Walk eruit?

In contrast tot de SelfTalk richt de SelfWalk zich op het nu en de toekomst. Je vertelt hoe je nu in het leven staat, wat je daarin tegenkomt en hoe je je wilt ontwikkelen. De anderen spiegelen jou.

Doel is:

  • Elkaar beter leren kennen
  • Meer inzicht krijgen in hoe jij omgaat met jezelf in werk en privéleven
  • Meer zicht krijgen op je huidige en toekomstige keuzes; die toetsen en verbeteren
  • Zicht krijgen op hoe anderen jou ervaren en welke toekomst zij voor je zien.

In de SelfWalk zitten maximaal acht Spiegelgenoten. Vertrouwelijkheid is een voorwaarde. De groep komt net zo vaak bijeen als er deelnemers zijn. Iedere bijeenkomst staat één van de deelnemers centraal. Die houdt zijn of haar SelfWalk. De anderen luisteren, laten het verhaal inwerken, geven feedback. Indien nodig is er een procesbegeleider. Degene die de SelfWalk houdt is niet tegelijkertijd gastheer of gastvrouw. Nadat alle deelnemers geweest zijn volgt nog één bijeenkomst om de serie te evalueren en af te sluiten.

Vaak is de SelfWalk een voortzetting van de SelfTalk.