Hoe ziet de SelfTalk eruit?

De SelfTalk is een serie bijeenkomsten waarin maximaal acht Spiegelgenoten elkaar spiegelen.

Doel is:

  • Elkaar beter leren kennen
  • Meer inzicht krijgen in hoe je omgaat met jezelf, werk, en naasten
  • Je keuzes beter te zien, te toetsen en te verbeteren
  • Zicht krijgen op hoe anderen je in jouw situatie ervaren

De groep komt net zo vaak bijeen als er deelnemers van de SelfTalk zijn. Elke keer bij een ander deelnemer, de gastheer of gastvrouw van de avond.  Eén van de andere deelnemers houdt dan zijn of haar SelfTalk, de 'inbrenger'. Dat is niet de gastheer of gastvrouw van de avond.  De ervaring leert dat de gastheer of gastvrouw de deelnemers ontvangt met een eenvoudige maaltijd. De maaltijd is een gelegenheid om bij te kletsen waardoor er later op de avond alle aandacht is voor de inbrenger. De inbrenger vertelt over zijn levensloop, keuzes, motieven, vraagtekens en dergelijke. De anderen luisteren, laten het inwerken en geven feedback net wat het hen doet. Na een korte pauze is er gelegenheid voor verdieping door vragen en toelichting, en vervolgens voor het delen van inzichten.

De sfeer in de Selftalk is open en persoonlijk. Vertrouwelijkheid is essentieel. Door je als inbrenger voor te bereiden komt er al een proces op gang, wat je meestal al veel brengt. Je gaat voor jezelf na hoe open je wilt of kunt zijn; welke diepgang je je verhaal geeft en wat daarvoor nodig is. De ervaring leert dat hoe meer je er in slaagt je verhaal persoonlijk te maken, des te meer krijg je van de anderen terug.

Als inbrenger kan je denken aan:

  • Wat is voor jou de rode draad, de essentie
  • Wat zijn je grenzen, wat wil je wel en wat wil je niet vertellen
  • Vertel je van nu naar vroeger of juist omgekeerd
  • Deel je verhaal zo in dat alles aan bod komt wat je kwijt wil
  • Ligt de aandacht bijhet gezin, de carriere, vrienden of een belangrijke bebeurtenis in je leven
  • Verlevendig eventueel je verhaal met foto's, muziek etc.

De luisteraars stellen zich ontvankelijk, veilig en vertrouwelijk op. Ze houden alles strikt voor zichzelf en komen na de bijeenkomst bij niemand op het vertelde terug, tenzij de inbrenger dat wil. De luisteraars onthouden zich van oordelen en nemen de tijd om het verhaal tot zich door te laten dringen. Ze geven de inbrenger de tijd de feedback aan te horen en te 'beleven'.  Indien nodig is er een procesbegeleider.
Deelnemers aan de vorige SelfTalk vinden dat ze zich sneller ontwikkelen.

Nadat alle deelnemers geweest zijn volgt er nog één bijeenkomst om alles te evalueren en af te sluiten. Nadat iedereen is geweest kan de groep besluiten zich op te heffen of door te gaan met de SelfWalk.