Hoe ziet de LeesClub eruit?

Iemand heeft een boek gelezen waarover hij/zij graag met andere Spiegelgenoten van gedachten, gevoelens, ervaringen zou willen uitwisselen. Wie dit boek ook heeft gelezen, of wie geïnspireerd is om het te gaan lezen, en dit in de LeesClub wil uitwisselen, meldt zich aan. Het gezelschap dat hierdoor ontstaat spreekt af waar en wanneer, hoe, en hoe vaak, men het met elkaar over dit boek gaan hebben. Dit gaan ze afwisselend bij een van de deelnemers thuis doen.

De minimale omvang van een Leesclub is twee deelnemers, de maximale omvang is rond de zes deelnemers, omdat er in groepen van die omvang in het algemeen nog goed een open gesprek gevoerd kan worden zonder dat er allerlei structurering nodig is.

Heeft de groep het gevoel uitgepraat te zijn over het betreffende boek, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • De LeesClub heft zichzelf op en houdt dus op te bestaan
  • De LeesClub kiest gezamenlijk een volgend boek om te bespreken 

Ondertussen kunnen (ex-)leden van een LeesClub of anderen, eventueel gewoon weer het initiatief nemen voor een nieuwe LeesClub, als zij daar behoefte aan hebben.
Er kunnen dus, in deze gedachtegang, binnen het Spiegelgenootschap meerdere LeesClubs tegelijk actief zijn, afhankelijk van het enthousiasme daarvoor.